Legjobb áron eladó termékek
 
Kiszállítás

Szállítási és fizetési feltételek:

Rendelését e-mailben és telefonon keresztül is leadhatja.

Egyedi méreteknél, vagy nyomdázott, lyukasztott stb. tasakok esetén, az első rendelésnél mindenképpen a telefonos egyeztetést javasoljuk!

A termékek átvételére személyesn telephelyünkön van lehetőség, nagyobb mennyiségnél a terméket kiszállítjuk vagy postai utánvéttel tudjuk kézbesíteni.

A kiszállítás díja a mindenkori Magyar Posta díjszabása szerint történik.

Fizetés a helyszínen csak kézpénzben lehetséges. 

Kérdésével forduljon hozzánk bizalommal!

 

Szaknyelv magyarázat
 HDPE
lineális polietilén tömlő (LPE), áttetsző

LDPE
polietilén fóliatömlő (PE) átlátszó, víztiszta

BLEND
polietilén fóliatömlő (kevert anyag), kevésbé tiszta, de jó szakítószilárdságú

Tömlő / Féltömlő
A tömlő egyik oldalán sem hasított tekercs. Ha ezt egyik oldalon hasítjuk, abban az esetben beszélünk féltömlőről. Automata csomagolórendszereken alkalmazható, zsugorítható.

Redőzött tömlő
A tömlőtől csak átmérőjében különbözik. Gyártáskor a fóliatömlő mindkét oldalát befelé megnyújtjuk, ezzel elérve az átmérő növekedését. Talpas fóliazsákok kivitelezésére kifejezetten ez a típus alkalmas.

Síkfólia
Alkalmazható: termékcsomagolásra, takarófóliaként valamint szigetelésre.

Sík lap
Igény szerint méretre vágott fólia. Általában környezeti hatások elleni védelemre használják, különböző termékek, rakatok letakarásához.

Zsák / Sapka
A fólia sapkákat rakatokon takaróként ("sapkaként") alkalmazzák. Leginkább zsugorozzák, ezáltal stabilizálva a rakatokat.
A fólia zsákot felhasználhatjuk kisebb méretben egységcsomagolásra, ezen belül apró termékek egységységcsomagolására, szétszóródásának megakadályozására. Alkalmazható kényes termékek protól, koszosodástól, sérüléstől való megóvására, továbbá hulladégyűjtésre, mezőgazdaságban takarmány zsákolásra, kertészetben fű- és lombhulladék zsákolásra is.

Építkezési takarófólia

Felhasználása széles körű, általában alapok szigetelésére, párazárásra, nagyobb felületek takarására és időjárás elleni védelemre alkalmazzák.

Agrofólia
Mezőgazdaságban fóliasátrakhoz, takarmány és talaj takarásra alkalmas széles választékával állunk ügyfeleink rendelkezésére. Kérésre UV ellenálló tulajdonsággal ruházzuk fel.
 

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
 
A https://www.hembach.hu honlap címen és az oldalakon elérhető valamennyi szolgáltatásnak az adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapokon is folyamatosan elérhetőek.
 
A Hembach Kft., a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az érdekelteket.
Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
 
Adatkezelési alapelvek:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
 • b) azt törvény (egyéb jogszabály) vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
 
A kezelt személyes adatok
 • a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
 • b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
 • c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
 
A személyes adatok köre
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A kezelt adatok köre: partnerek fül alatt a partnerek neve, weboldala, weboldalukon szereplő adatok, partnerek adatai: e-mail címek, telefonszámok, cégnév, cégadatok, elérhetőségek, ajánlatkérő űrlap alkalmazására tekintettel: ajánlatkérése, cégnév, cím, ügyintéző neve, telefon, fax szám, illetve, amely adatokat a „Megjegyzés” rovatban önkéntesen megad.
Az adatok törlésének határideje: adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig.
Adatkezelés célja: A Hembach Kft. termékeiről, fejlesztéseiről, a nyújtott szolgáltatásokról kért ajánlat adásához kapcsolatfelvétel céljából. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adattárolás módja: elektronikusan. A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: e-mail útján az hembach@hembach.hu vagy csilla@hembach.hu címen, továbbá postai úton a Hembach Kft. 8154 Polgárdi, Szabadság u. 41. címen.
A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
 
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Hembach Kft. már az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
A Hembach Kft. nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, Hembach Kft. azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.
 
A Hembach Kft. ügyféllevelezései
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás kapcsán a honlapon is feltüntetett ügyfélszolgálattal, ügyintézővel telefonon és e-mailen kapcsolatba léphet. Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
 
Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés
 
A Hembach Kft., a www.hembach.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Hembach Kft. a honlapok látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.
Ezek az adatok automatikus adat-továbbítás folytán a Google Analytics szolgáltatásban jelennek meg.
Google Analytics rendszeréről tájékoztató: Kizárólag statisztikai felhasználási célú a Google Analytics által használt anonim session ID-knek és cookie-knak (sütik) a kezelése. Ennek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó ilyen jellegű statisztikai információkat, mint például a honlaplátogató IP-címét, az Amerikai Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja a Google és azokat ott is tárolja. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal, s mivel így beazonosításra nem alkalmas, a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg a személyes adatok kezelését.
A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli.
Tehát a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig vállalkozásunk tevékenységének fejlesztéséhez, tájékoztatási célzattal használjuk fel. Ezeket az adatokat a Hembach Kft., kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére használja fel.
 
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
A honlapon csak az ajánlatkérő űrlapon ad meg személyes adatot az ügyfél.
Ezeket az adatokat a honlap üzemeltetője (Neosoft Kft., 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2/A.) addig tárolja, míg az űrlapot a látogató el nem küldi. Az űrlap adatait a Hembach Kft. e-mailben kapja meg, a honlap adminisztrációs felületén, ezáltal az üzemeltető szerverén ezek az adatok nincsenek tárolva. A böngésző bezásárásával az űrlapon kitöltött adatok törlődnek.
 
A Hembach Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
A Hembach Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
A Hembach Kft. az adatkezelés során megőrzi
 • a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Hembach Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
 • Név: Hembach Kft.
 • Székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 41.
 • Weboldal: www.hembach.hu
 • Adószám: 11451895-2-07
 • Elektronikus elérhetőség: hembach@hembach.hu vagy csilla@hembach.hu
 • Telefonos elérhetőség: 06 22 366-261vagy 06 22 366-687
 • Fax: 06 22 576-025
 
Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Hembach Kft. költségtérítést állapít meg.
A Hembach Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A Hembach Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
 • a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
A Hembach Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Hembach Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Hembach Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Kelt: Székesfehérvár, 2018. október 19.
 
Hembach Kft.
Hembach Zoltánné
 
 
Ajánlat kérés
Kérjen tőlünk árajánlatot, termékeink megrendeléséhez itt!
+36 22 366 261
+36 30 684 1421
 
Elérhetőségek
Tel: +36 22 366 261 
       +36 30 684 1421
E-mail:
hembach@hembach.hu
 
Nyitva tartás
Hétfő - csütörtök:
7:00-tól 16:00-ig
 
Péntek:
7:00-tól 15:00-ig
Környezetvédelem
b)    Csomagolószer

 

A

B

1.

Anyagáram

Termékdíjtétel
(Ft/kg)

2.

Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)

57

3.

Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével

1900

4.

Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak

500

 

   
 

Forrás: 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

 

 
Raktáron levő termékeink
Kis szemetes
Reg 500x500x0,012
    (10.lit.)
Reg 500x500x0,018
    (20.lit.)
Reg 500x550x0,018
    (25.lit.)
Reg 500x600x0,018
     (30.lit.)
Reg 500x700x0,018
     (45.lit.)
Közepes szemetes
Reg 600x600x0,02
     (50.lit.)
Reg 600x700x0,02
     (60.lit.)
Reg 600x800x0,02
     (70.lit.)
Reg 700x900x0,024
     (100.lit.)
Nagy szemetes
Reg 600x1000x0,025
       (80.lit.)
Reg 600x1100x0,025
     (125.lit.)
Reg 600x1100x0,035
     (125.liter)
Reg 600x1100x0,04
     (125.lit.)
Reg 600x1100x0,05
     (125.lit.)
Reg 700x1100x0,035
     (135.lit.)
Reg 700x1100x0,1
     (135.lit.)
Reg 750x1100x0,035
     (140.lit.)
Reg 800x1200x0,035
     (150.lit.)
Reg 900x1200x0,035
(165.lit.)
Reg 1000x1200x0,035
     (200.lit.)
Reg 1000x1450x0,1
     (200.lit.)
Reg 1200x1300x0,035
     (230.lit.)
HDPE tömbösitett tasak
160x250
200x300
250x350
300x400
300x450
300x500
320x550
 
 Tasak
LDPE natúr 
200x300x0,018
250x350x0,018
300x400x0,018
300x500x0,018
150x250x0,025
200x300x0,025
250x350x0,025
300x500x0,025
200x300x0,03
150x200x0,04
200x300x0,05
250x380x0,05
300x420x0,05
300x500x0,05
400x600x0,025
400x600x0,03
400x600x0,04
HDPE natúr lapok 
1100x1100x0,02 
 1400x1400x0,02 
900x900x0,02
700x700x0,02
400x400x0,02
300x300x0,02
200x200x0,02
Tasak
HDPE
295x530+40x0,025 
320x530+40x0,025
Zsák natúr ládabélelő
600x2x200x500x0,02
600x2x200x550x0,02
600x2x200x700x0,02
1000x700x0,02
650x450x0,03
860x800x0,02
Féltömlő
HT fóliatekercs 280x0,025
(25 folyóméter/ tekercs)